بازی رو پیش بینی کن ۱ میلیون تومان جایزه ببر!

نتیجه رو پیش بینی کنید تا در قرعه کشی یک جایزه نقدی 1 میلیون تومانی و 45 کیت باشگاه استقلال شرکت کنید

پرسپولیس

logo background holder

پرسپولیس

19:30
جمعه ۲۴ اردیبهشت - ورزشگاه آزادی تهران
logo background holder

استقلال

استقلال

19:30
جمعه ۲۴ اردیبهشت - ورزشگاه آزادی تهران

پیش بینی کن کیت رسمی باشگاهتو ببر!

پرسپولیس

logo background holder

پیش بینی کن!

19:30
جمعه ۲۴ اردیبهشت - ورزشگاه آزادی تهران
logo background holder

استقلال

شماره موبایلت رو وارد کن